Lempäälän Demarit - aktiivinen toimija

Lempäälän demareille tärkeitä arvoja ovat yhteisvastuu, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnan palveluiden pitää olla laadukkaita ja kaikkien saatavilla lompakon paksuudesta riippumatta. Emme halua yhteiskuntaa, jossa tulotaso määrittelee sen, millaista hoitoa, koulutusta ja vanhuuden hoivaa ihminen saa.

Lempäälässä demarit ovat taistelleet terveyskeskuksen laajentamisesta sosiaali- ja terveyskeskukseksi. Se on käyttökelpoinen, vaikka sote-uudistuskin toteutuisi.

Samalla tavalla näemme myös vahvan kuntakeskuksen kirjasto- ja kulttuuri sekä hallintotiloineen että parkkihalleineen satsauksena tulevaisuuteen. Kuntakeskustaa ei kuitenkaan pidä kehittää julkisten palveluiden heikennyksillä säästettävillä rahoilla. Rakentamisen myötä saamme kuntakeskukseen myös yksityisiä toimijoita ja palvelujen tuottajia.

Yksi erityisen tärkeä asia Lempäälän demareille ovat kuntalaisten osallistumis- ja tiedonsaantimahdollisuudet.

 

 

Lempäälän Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö toimii kahden paikallisosaston eli Lempäälän Työväenyhdistyksen ja Sääksjärven-Kuljun Demareiden yhteistoimintajärjestönä. Kunnallisjärjestö johtaa paikallista sosialidemokraattista toimintaa ja huolehtii esimerkiksi vaaleista.

Seuraa ilmoituksiamme https://menyt.fi/#sdp

 

Liity SDP:n jäseneksi sähköisesti.

http://sdp.fi/fi/vaikuta/liity-jaseneksi/